01
/
Logo
01
/
Caroline

Vakmanschap is meesterschap

Vakmanschap is meesterschap
Hoe vakmanschap zorgt voor succesvolle transformatie

In de huidige maatschappij volgen veranderingen elkaar zo snel op dat organisaties moeite hebben om de veranderingen bij te houden. Bij ongeveer 70 procent van de organisaties die inzetten op digitale transformatie kost het proces meer dan dat het oplevert. Een de belangrijkste valkuil is dat er sprake is van symptoombestrijding. In plaats van een bewust gekozen strategie. Een succesvolle transformatie wordt gekenmerkt door 3 factoren:

  • De creativiteit en betrokkenheid van de medewerkers optimaal toe te passen. 
  • De kennis te vergroten door grote hoeveelheden data te analyseren.
  • En deze kennis toe te passen op processen die een nieuwe en hogere toegevoegde waarde leveren. 
Noodzaak tot veranderen

De noodzaak tot veranderen ontstaat door te gevolgen van de technologische ontwikkeling:

  1. De transactiekosten in het hele proces zijn verlaagd hierdoor kan informatie digitaal veel sneller verspreid worden.
  2. Perceptie van toegevoegde waarde is veranderd. De prijs voor digitale goederen wordt nu bepaald door de waarde die de consument eraan toekent en niet door de productiekosten.
  3. Nieuw leiderschap zorgt voor nieuwe organisatiestructuren die flexibeler om gaan met veranderingen.
  4. Fysieke producten worden steeds meer digitaal waardoor organisatie wel moeten transformeren.
4e revolutie

De meeste bedrijven zijn nog druk bezig zijn om hun business model en operatie aan te passen aan de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. Dit werd pijnlijk zichtbaar tijdens de COVID-19 pandemie. De 4e revolutie, opkomst van Artificial Intelligence (AI) is echter al gaande. Om de boot niet te missen zullen bedrijven zich snel moeten aanpassen maar de technische ontwikkeling gaat zo snel dat de kans is groot dat medewerkers gaan afhaken.

Succesvol veranderen

Een organisatieverandering is vooral mensenwerk. Vaak  wordt gedacht dat bij de digitalisering het vooral gaat om het veranderen van structuren en systemen. Echter het succes van de verandering hangt af van de mensen die wel of niet meer willen, moeten en kunnen veranderen. Om de digitale transformatie goed te doorlopen is een voortdurend lerende organisatie  het middel. En dit lukt alleen door alle beschikbare kennis,  kunde en betrokkenheid van je medewerkers maximaal te mobiliseren.  De kern is het verhogen van de veranderbereidheid van de medewerkers. Hierbij gaat het om volgende drie factoren:

  1. De emoties die de verandering bij de medewerkers oproept
  2. De betrokkenheid van de medewerkers bij het veranderingsproces
  3. De meerwaarde voor de medewerkers van de verandering.
Vakmanschap is meesterschap

Het verandervermogen van een organisatie groeit door voldoende menskracht, tijd en geld te investeren in het veranderproces. Belangrijk in dit proces is om de slagkracht van het veranderteam te vergroten en vakmanschap in te zetten. Het beheersen van een verandertraject vraagt om specifieke kennis en kunde. Het aanstellen van een Change Officer, die als regisseur verantwoordelijk is voor de koers van het veranderingsproces verhoogt het succes van de transformatie.

Vind je de tekst van mijn blog interessant? Je kunt de tekst via onderstaande socials eenvoudig delen: